Notícies

Carta del Dr. Miquel Vilardell, President del COMB, a la Ministra de Sanitat, Sra. Leire Pajín, en relació a les proves ECOE