Notícies

Article “Seguridad Clínica” del Dr. Miquel Vilardell, publicat a La Vanguardia, 25 d'agost de 2009