Notícies

Article “La atención médica al menor” del Dr. Màrius Morlans, membre de la Comissió de Deontologia del COMB, publicat a La Vanguardia el 22/11/2009