Notícies

Article “El médico enfermo” del Dr. Jaume Padrós, publicat a la revista Humanitas