Notícies

Article del Dr. Josep Vilaplana a Redacción Médica: “Urge situar las retribuciones de los médicos a la altura de su compromiso”

El president del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), Josep Vilaplana, firma un article a la publicació online Redacción Médica, on insisteix en la necessitat urgent de recuperar els sous dels metges que treballen al sistema sanitari català, així com de promoure l’estabilitat laboral del col·lectiu.  


L’article fa esment d’unes declaracions recents del director del Catsalut, David Elvira (recollides també per Redacción Médica), en les quals anunciava canvis en el model de gestió i inversions en equipaments que han de permetre millorar les condicions en què els metges duen a terme la seva tasca diària. D’altra banda, Elvira també manifestava que actualment no hi ha possibilitat d’augmentar les retribucions dels professionals a causa de la manca de pressupost. 

Davant d’aquestes declaracions, el doctor Vilaplana manifesta al seu article que la recuperació salarial dels metges; especialment pel que fa al col·lectiu de professionals joves; ha de ser una prioritat “si volem tenir un sistema sanitari sostenible i d’excel·lència”.

Informació relacionada