Notícies

Apunts del Codi de Deontologia: l’objecció de consciencia

Apunts del Codi de Deontologia: nova fitxa, dedicada a l’objecció de consciència

La Comissió de Deontologia del CoMB publica la tercera fitxa de la col·lecció Apunts del Codi de Deontologia, en aquesta ocasió, dedicada a l’objecció de consciència. Aquestes publicacions aborden temes i situacions concrets de la pràctica professional que  poden generar dubtes i es vinculen amb normes del Codi de Deontologia que hi fan referència. Els dos primers apunts amb què es va estrenar la iniciativa fan referència a la comunicació de l’error mèdic i a l’elaboració d’informes, certificats i peritatges mèdics.

Apunts del Codi de Deontologia

Els Apunts del Codi de Deontologia estan elaborats pels membres de la Comissió de Deontologia del CoMB i cadascun d’ells farà referència a un tema concret de la pràctica professional que es vincularà amb les normes del Codi que hi tenen relació. El resultat són unes fitxes molt pràctiques per tal d’ajudar els professionals a fer front a situacions concretes que poden plantejar-se en el seu dia a dia i que sovint generen dubtes.

El Codi de Deontologia del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha estat actualitzat recentment, després d’un intens procés participatiu obert a tota la col·legiació de Catalunya. L’actualització va entrar en vigor el 5 de febrer de 2022, després de la seva aprovació per part del plenari del CCMC i posterior publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), el 4 de gener de 2022. El Codi de Deontologia inclou el conjunt de normes i principis ètics i deontològics que han d’inspirar i guiar la conducta professional i la praxis mèdica.