Notícies

Apunts de Deontologia

Apunts del Codi de Deontologia: un acostament a situacions de la pràctica professional des del Codi de Deontologia

La Comissió de Deontologia del CoMB posa en marxa una nova iniciativa amb l’objectiu d’acostar de manera resumida, útil i molt pràctica el contingut del Codi de Deontologia als metges i metgesses. Es tracta de la col·lecció Apunts del Codi de Deontologia, a través de la qual es destaca i es posa en valor la utilitat i el paper que juga el Codi (i, de manera específica, les normes que conté) en el dia a dia de la pràctica professional. Els dos primers apunts amb què s’estrena la iniciativa fan referència a la comunicació de l’error mèdic i a l’elaboració d’informes, certificats i peritatges mèdics.

Els Apunts del Codi de Deontologia estan elaborats pels membres de la Comissió de Deontologia del CoMB i cadascun d’ells farà referència a un tema concret de la pràctica professional que es vincularà amb les normes del Codi que hi tenen relació. El resultat són unes fitxes molt pràctiques per tal d’ajudar els professionals a fer front a situacions concretes que poden plantejar-se en el seu dia a dia i que sovint generen dubtes.

El Codi de Deontologia del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha estat actualitzat recentment, després d’un intens procés participatiu obert a tota la col·legiació de Catalunya. L’actualització va entrar en vigor el 5 de febrer de 2022, després de la seva aprovació per part del plenari del CCMC i posterior publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), el 4 de gener de 2022. El Codi de Deontologia inclou el conjunt de normes i principis ètics i deontològics que han d’inspirar i guiar la conducta professional i la praxis mèdica.