Notícies

Aprovada la Convocatòria MIR 2015-2016

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha aprovat l’oferta de places en formació sanitària i la convocatòria de la prova corresponent per accedir-hi. Enguany, l’examen tindrà lloc el dia 6 de febrer de 2016 i el nombre total de places previstes per Medicina és de 6.098. 

Aquesta convocatòria incorpora algunes novetats, com ara la possibilitat de pagar electrònicament la taxa d’inscripció o presentar les sol·licituds via online. No obstant, aquesta darrera opció només està preparada per un grup reduït d’aspirants, tot i que en properes convocatòries es vol anar ampliant.  

L’examen tindrà petites modificacions, com el nombre de respostes, que ara serà de 4 o el model de plantilla, que passarà del sistema numèric al marcatge, per tal de facilitar-ne la lectura de les respostes. La prova continuarà tenint 225 preguntes més 10 de reserva i els aspirants comptaran amb cinc hores per fer-lo. 

El termini per presentar les sol·licituds és del 21 al 30 de setembre (ambdós inclosos) i els models 790 estaran disponibles a la pàgina web del Ministeri.  


Més informació