Notícies

Ampliat el conveni per facilitar l’accés a proves diagnòstiques i serològiques de la COVID-19

Prop de 500 metges i metgesses ja han accedit a les proves en unes condicions que estaran vigents fins el 31 de desembre

El conveni subscrit entre els col·legis de les professions sanitàries de metges, odontòlegs i farmacèutics amb els laboratoris Synlab, Duran BellidoCerba i Echevarne perquè els col·legiats que així ho vulguin, així com els seus empleats, puguin fer-se la prova diagnòstica de la COVID-19(RT-PCR), o bé una prova serològica de detecció d’anticossos IgG en sang venosa, en unes condicions econòmiques molt avantatjoses s’ha prorrogat dos mesos més i la seva vigència s’amplia fins el 31 de desembre de 2020

Des que va entrar en vigor aquest acord, el 16 de juny passat, prop de 500 metges i metgesses de Catalunya han accedit a proves aprofitant aquestes condicions. Els col·legiats interessats han de seguir les indicacions que es detallen en el document d’Instruccions.

Cal assenyalar que els resultats de la prova seran remesos únicament a les persones interessades en les condicions que té establertes cada laboratori i que les informacions contingudes en els codis de barres que us proporcionarà el col·legi no conté dades de caràcter personal sinó només aquella la relativa al col·legi al que està adscrit el professional, de manera que els laboratoris podran facilitar al col·legi informació anònima i agregada de l’estat serològic de la població col·legial que s’hagi fet la prova, amb finalitats estadístiques.

És important recordar que en el cas que el professional doni positiu a la prova diagnòstica RT-PCR, haurà de contactar amb el seu metge de capçalera i seguir les indicacions d’aïllament i prevenció de la transmissió establertes en cada moment per a aquesta infecció. Al ser la COVID-19 una malaltia de declaració obligatòria, el laboratori farà la notificació corresponent a la Direcció General de Salut Pública.

De manera addicional, el Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) ha acordat una subvenció parcial i per una única vegada per a la realització de la prova serològica als professionals col·legiats. Per accedir a aquesta subvenció, només cal que el col·legiat que s’ha fet la prova remeti a l’adreça electrónica testcovid@comb.cat una còpia de la factura emesa per qualsevol dels laboratoris abans esmentats i s’aplicarà directament un abonament de 5€ en la propera quota col·legial.

Recordem que la realització d’aquestes proves en les condicions esmentades es mantindrà oberta fins al proper 31 de desembre.