Notícies

Ajornament de l'acte sobre “El model sociosanitari i l'aplicació de la llei de la dependència” del 19 de desembre de 2007

Barcelona, 17 de desembre de 2007 


Senyors/es, 

Volem informar-vos que, a darrera hora, els representants del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya participants a la Jornada sobre “El model sociosanitari i l’aplicació de la Llei de la Dependència” del proper dimecres dia 19 de desembre, han estat convocats per a aquesta mateixa data, a una reunió del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Tenint en compte que l’objectiu fonamental d’aquesta trobada era la reflexió i el debat conjunt amb els responsables de l’administració catalana, les tres institucions organitzadores – Fundació Edad y Vida, Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i la Sociedad Española de Medicina Interna- hem acordat ajornar aquest esdeveniment per les properes setmanes.

 Al llarg dels propers dies, us podrem concretar les dates una vegada hagin pogut ser acordades novament amb els representants del Departament de Salut i el Departament d’Acció social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. 

Òbviament, està previst mantenir la inscripció a la jornada en els mateixos termes que s’havia previst per a la data que finalment s’acordi. Tanmateix però, si hi ha alguna persona inscrita que vulgui que li sigui abonada la quota d’inscripció, ho podrà sol·licitar a  

Higinio Raventós
President de la Fundación Edad y Vida 

Dr.Jaume Padrós
Secretari Col·legi Oficial Metges Barcelona

Dr. Ramon Pujol
President de la Sociedad Española de Medicina Interna