Notícies

Accions del COMB en la crisi dels refugiats a Europa

Arran de la crisi de refugiats a Europa, la Junta de Govern del COMB va emetre un document de posició el passat 4 de setembre d’enguany. Des d’aleshores el COMB ha avançat i manifesta la seva voluntat de dur a terme les accions següents:

  • Agrair als nombrosos col·legiats que, de manera individual o col·lectiva, s’han adreçat al COMB per a oferir-se com a voluntaris, tot i  que es considera que l’opció d’atenció sanitària més integral i eficaç per als refugiats és la de facilitar-los l’accés a la xarxa sanitària pública.
  • Sol·licitar a les autoritats de salut catalanes que s’atorgui als refugiats que arribin la targeta sanitària de la manera més ràpida possible.
  • Realitzar una crida al col·lectiu de metges col·legiats d’origen sirià per a què participin com a voluntaris disposats a donar suport en els àmbits següents:  
                           - acompanyament lingüístic als refugiats; 
                           - suport bàsic en la integració social;
                           - acompanyament i orientació sobre el sistema sanitari i com accedir-hi; 
                           - i orientació bàsica sobre alguns aspectes essencials de salut i sobre els millors                                                        dispositius assistencials per a resoldre’ls.
  • En el cas que entre els refugiats es detectessin professionals mèdics, el COMB donarà orientació i suport sobre els tràmits administratius i legals per a l’homologació del títol, i arribat el moment, per integrar-se laboralment i desenvolupar-se professionalment a Catalunya.
  • Per al cas que entre els refugiats es detectessin estudiants de medicina, el COMB es posa a la disposició de les universitats per a facilitar orientació i suport sobre els tràmits administratius i legals per a la continuació dels seu estudis a Catalunya.

El COMB ha consensuat aquestes accions amb membres del col·lectiu de metges col·legiats d’origen sirià, així com amb el Comitè per a la Acollida de les Persones Refugiades, coordinat des del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, ens responsable a Catalunya en aquesta matèria, i s’hi ha posat a disposició per aquesta i altres iniciatives en les quals pugui ser de suport. 

Més informació