Notícies

Unitat Integral d’Atenció a la Metgessa per Violència Masclista

25N. Un any de la Unitat Integral d’Atenció a la Metgessa per Violència Masclista del CoMB

El Col·legi ofereix assessorament, acompanyament i suport ens els àmbits jurídic, psicològic i social en un entorn de confiança i confidencialitat

El Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) va posar en marxa el novembre de 2021 la Unitat Integral d’Atenció a la Metgessa per Violència Masclista, des de la qual un equip de professionals experts ofereix acompanyament, assessorament i suport, tant des del punt de vista jurídic, com psicològic i social, a les metgesses col·legiades que es trobin en aquesta situació. Al llarg d’aquest any, la unitat ha ofert atenció integral a les dones que s’hi han adreçat.

L’accés a la unitat està operatiu 24 hores al dia a través del telèfon del CoMB: 93 567 88 88.

 

Les metgesses col·legiades que pateixin situacions de violència masclista poden adreçar-se a aquesta unitat, on trobaran un servei d’acompanyament integral i específic i un espai de confiança i confidencialitat on poden ser escoltades i on poden verbalitzar les situacions en les quals es troben immerses. Aquest recurs se suma a dispositius ja existents, com el servei d’atenció permanent de la Generalitat.

L’acompanyament que la Unitat del CoMB ofereix a les metgesses inclou:

  • Orientació jurídica: acompanyament previ a la judicialització de la situació. Advocats experts informen sobre les possibilitats de les quals disposa la dona, incidint en la importància de presentar denúncia contra l’agressor (cal tenir present que, amb la denúncia, el sistema atorga automàticament a la víctima de violència masclista el dret a assistència jurídica gratuïta).
  • Atenció psicològica: a través de la xarxa de professionals de Fundació Galatea.
  • Atenció social: a través del Programa de Protecció Social (PPS) del CoMB.

Formació per a metges i metgesses

D’altra banda, el CoMB també vol contribuir a la formació i sensibilització dels metges i metgesses pel que fa a la detecció i l’abordatge de les violències masclistes quan afecten dones i nenes que arriben a les seves consultes. Amb aquest objectiu, l’Institut de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL) ofereix una píndola formativa que posa a l’abast dels professionals coneixements i habilitats bàsics que poden ajudar-los en la seva actuació assistencial. El material compta amb la col·laboració de professionals de diferents àmbits assistencials que aporten l’experiència de casos reals viscuts a les consultes. 

 

Informació d’interès: