Agenda

FAQ's en Acreditació - Acreditació de grups de treball – Exclusiva per a Serveis hospitalaris i Societats Científiques

Informació relacionada:

Inscripció

faqs acredita
  • Data i hora:

    25 de febrer 2021 a les 16.00 hores

  • Lloc:

    edició online
  • Organitzador:Consell de Col·legis de Metges de Catalunya
  • Contacte:SAFMC

    93 567 88 88