Història

Arxiu Històric de les Ciències de la Salut

La salut a Europa, mil anys d'història, Universitat Autònoma de Barcelona

Autor: Universitat Autònoma de Barcelona

Barcelona, U.A.B, 1995

Arxiu

Petició de préstec

Pots sol·licitar un document en préstec a través d’aquest formulari: