Alta Registre de Societats Professionals

D'acord amb la normativa actual Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals, i el Reglament del Registre de Societats Professionals del CoMB, s'han d’inscriure obligatòriament al Registre Col·legial de Societats Professionals les societats que tinguin per objecte l'exercici en comú de l'activitat professional de la medicina –ja sigui exclusivament, o juntament amb l'exercici d'un altra professió titulada i col·legiada, amb la qual no sigui incompatible- i que tinguin el seu domicili social i desenvolupin efectivament la seva activitat a la província de Barcelona.

Important:

  • La inscripció al Registre del Col·legi s’ha de fer una vegada que la societat hagi estat inscrita al Registre Mercantil.
  • Les Societats Professionals estan obligades a subscriure una pòlissa de Responsabilitat Civil per cobrir els possibles riscos en què puguin incórrer en l'exercici de la seva activitat. És per aquest motiu que en el formulari d'inscripció al Registre s'inclou una declaració responsable de que s'ha contractat aquesta pòlissa o de que la mateixa està en tràmit. Tingues en compte que aquest producte ja està previst en la nova pòlissa col·lectiva de Responsabilitat Professional. Per més informació sobre aquesta qüestió podeu adreçar-vos al Servei de Responsabilitat Professional.
  • Qualsevol variació de les dades que afectin a la societat o als seus socis haurà de comunicar-se al Registre de Societats Professionals del CoMB, per a la seva actualització.
  • La inscripció de la Societat Professional en el Registre suposa el pagament d'uns drets d'inscripció i unes quotes periòdiques, acordats per l'Assemblea de Compromissaris. Amb aquesta finalitat durant el procés inscripció se’t demanarà que facilitis les dades bancàries pel seu cobrament.
  • Les següents dades seran incloses en el Registre de Societats Professionals del CoMB: denominació social; domicili social amb telèfon, fax, adreça electrònica i pàgina web; nom, cognoms i num. de col·legiat dels socis professionals i, en el seu cas, adreça d'altre/s centre/s en què es realitza l'activitat (inclòs telèfon i adreça electrònica).

Les societats professionals han de comunicar obligatòriament al Registre del CoMB qualsevol variació en les dades de la societat o dels socis que la integren.

Documentació necessària:
 • Sol·licitud d'inscripció complimentada i signada pel representant legal de la societat professional.
 • Fotocòpia del DNI del representant legal de la societat professional.
 • Escriptura de constitució o d'adaptació de la societat.
 • Escriptura d'esmena, subsanació o modificació, si escau.
 • Altres escriptures i documents en què hi constin aquelles dades necessàries per a la inscripció de la societat professional, que no hagin estat recollides en els documents de constitució o adaptació (especialment la de nomenament de tots els administradors).
 • Targeta CIF.
 • Fer efectiva, en el moment de col·legiació, la quota d'entrada (portar un resguard d’haver fet efectiva la transferència o ingrés al compte de BBVA ES92 0182 4383 91 0201665383,  indicant com a referència el nom de la Societat).

Vies de tramitació

Aquest tràmit també es pot fer directament a les delegacions del CoMB.


Consulta de l'estat del tràmit

Pots consultar l’estat de la teva sol·licitud on line aquí.

Més informació

 

Ens pots trobar a...

E-mail:Tel:
93 567 88 88


Atenció al públic:
Dll a Dj de 8.00 a 18.00
Dv de 8.00 a 15.00
Agost: Dl a Dv de 8.00 a 15.00


Truca'ns si tens qualsevol incidència


Més informació

COMB
© Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Darrera actualització:
Inici | Contacta'ns | Avís legal | Política de Cookies | Mapa web