Butlletí d'Alertes Farmacològiques

Formulari d'alta:

Dono el meu consentiment per tal de que les meves dades personals siguin tractades pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona amb la finalitat, entre d'altres, d'informar-vos per mitjans electrònics o altres, sobre assumptes col·legials i serveis del vostre interès professional.

Puc exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades davant del Responsable del tractament: Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, CIF Q 0866001A, Passeig Bonanova 47, 08017 Barcelona, per correu postal, email dpo o a través de l'App MetgesBarcelona. Puc, també, presentar reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

*Camp obligatori

Formulari de baixa:


COMB
© Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Darrera actualització:
Inici | Contacta'ns | Avís legal | Política de Cookies | Mapa web