Innovació i emprenedoria

Virtual Human Twins: La primera generació de bessons virtuals entra en la medicina

Accés al vídeo de la jornada

El Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), el Grup Interdisciplinari de Professionals vinculats a la Salut (GIPS) del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), ELEM Biotech i el Barcelona Supercomputing Center (BSC) organitzen, dins del marc de la Health Innovation Week, el pròxim 15 de febrer de 2023 la jornada “Virtual Human Twins: La primera generació de bessons virtuals entra en la medicina”.

Els bessons virtuals són representacions digitals d'un objecte, procés o servei físic. En indústries com la planificació urbana, les fàbriques 4.0 o el disseny de grans edificis ja fa anys que es beneficien d'aquesta tecnologia, però com podem aplicar la tecnologia dels bessons virtuals en la medicina? Són els bessons virtuals d’humans part del futur de la medicina de precisió?

A la primera part de la jornada presentarem els avanços científics desenvolupats en el BSC i en la seva spin-off ELEM Biotech en matèria de Bessons Virtuals Humans i la seva aplicació en la medicina. Demostrarem no només el potencial d'aquests desenvolupaments, sinó també com s'han convertit en una realitat que va guanyant impuls en aplicacions com el per descobriment i optimització de noves teràpies, la personalització de tractaments i els assajos clínics in silico amb poblacions virtuals. Basats en supercomputació, aquests models cobreixen l’ampli espectre que va des de les dades genòmiques fins els models d’òrgans humans . En la segona part, tindrem una taula rodona on discutirem amb professionals de diferents perfils les barreres per al desenvolupament i implementació d'aquesta tecnologia als hospitals.

Virtual Human Twins

Programa

16.00 h - Benvinguda

16.10 h - Ponència I – Virtual Humans Twins: Des del genoma fins la cèl·lula

Alfonso Valencia (Director Departament Ciències de la Vida del Barcelona Supercomputing Center)

16.40 h - Ponència II – Virtual Humans Twins: Des del teixit fins el sistema

Mariano Vázquez (Co-fundador i CTO a Elem Biotech)

17.10 h - Taula rodona – Tendències i barreres per l’arribada dels bessons digitals als hospitals

Moderadora: Maria Visa (Co-fundadora i CEO de MTS Tech i professora a ELISAVA)

  • Alfonso Valencia (Director Departament Ciències de la Vida del Barcelona Supercomputing Center)
  • Mariano Vázquez (Co-fundador i CTO a Elem Biotech)
  • Clara Campàs (Sòcia gerent i co-fundadora a Asabys Partners)
  • Mireia Sans (Directora CAP Comte Borrell i presidenta de la Secció Col·legial de Metges e-Salut del CoMB)

17.55 h - Cloenda

18.00 h - Cocktail Networking