Notícies

S’enceta la participació professional a l’ICS amb l’elecció d’un director mèdic

L’Hospital Germans Trias i Pujol ha escollit per al càrrec el Dr. Agustín Urrutia a través d’un procés obert

El Col·legi es mostra satisfet perquè s’han posat en pràctica les mesures proposades a l’Institut Català de la Salut

L’hospital Germans Trias i Pujol (HGTIP) s’ha convertit en el primer centre de l’Institut Català de la Salut (ICS) que escull un nou director mèdic seguint un procés obert als professionals de presentació de candidatures i de votacions. El doctor Agustín Urrutia, que compta amb 25 anys de trajectòria al centre, ha estat nomenat recentment nou director mèdic a proposta d’un comitè de selecció de candidats integrat per sis facultatius i membres electes de la junta clínica de l’HGTIP i per diferents caps de servei que hi van voler formar part de manera voluntària.

El procés participat per a l’elecció del director mèdic és una de les propostes incloses al conjunt de recomanacions que el Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) va formular a l’ICS en un document del març de 2015. Aquest document sobre propostes de millora i canvi per a l’ICS va donar lloc a la firma d’un acord, que el 5 de juny de l’any passat van signar el departament de Salut, el CatSalut, l’ICS i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya per desenvolupar iniciatives de participació dels professionals en la gestió dels centres. Les conclusions de l’acord demanaven explícitament la definició dels mecanismes de participació en l’elecció del director mèdic o del director de l’equip, en el cas de l’atenció primària.

Des del Col·legi valorem positivament la posada en pràctica d’aquest procés participatiu a l’HGTIP, ja que demostra que és possible trobar i aplicar noves maneres de promoure la participació dels professionals en les decisions assistencials i de gestió dels centres sanitaris.

L’elecció del nou director mèdic de l’HGTIP es va fer seguint el següent mecanisme operatiu: la junta clínica, juntament amb la direcció del centre i la gerència, van establir un seguit de requisits i mèrits per optar al càrrec i es va obrir un període de presentació de candidatures durant tot el mes de març. Posteriorment, el comitè de selecció va refrendar el candidat i el va proposar a la direcció.

El perfil del candidat seleccionat, el Dr. Urrutia, s’adiu amb els requeriments que es van recollir a l’esmentat acord: un ampli coneixement del centre i del territori; experiència prèvia en tasques de comandament amb responsabilitats assistencials i de gestió; prestigi i reconeixement per part dels companys i capacitat de lideratge.

El Col·legi defensa que aquest mecanisme ja encetat s’hauria d’ampliar i generalitzar a la resta de centres, tant hospitalaris com d’atenció  primària.

Més informació