Notícies

Nota de la Junta de Govern del COMB sobre la retallada aplicada als salaris dels metges.

Davant la retallada aplicada als salaris dels metges que treballen als centres sanitaris públics, concertats i altres sectors assistencials, volem manifestar el següent:

1. El COMB ha pres posició des del primer moment en què es van anunciar els acords del Govern Espanyol i de la Generalitat, que comporten un impacte salarial negatiu en els metges i altres professionals sanitaris de diferents sectors. En l’àmbit del Consell de la Professió Mèdica, el president del COMB, Dr. Miquel Vilardell, conjuntament amb el secretari general de Metges de Catalunya, Dr. Antoni Gallego, ja varen manifestar la seva preocupació al respecte. Amb posterioritat, el mateix Dr. Vilardell va expressar-se en idèntics termes en la reunió de treball que la consellera de salut, Hble. Sra. Marina Geli, va mantenir el proppassat 20 de maig amb el Plenari de la Junta de Govern del Col·legi.

D’una manera més concreta, i sobre el mateix punt, la Junta de Govern va aprovar el passat dia 3 juny un Document de Posició del Col·legi que va ser difós públicament i que està publicat al web col·legial. En la mateixa línia, es va aprovar un nou Document de Posició específic de la situació dels metges residents.

2. Els metges afectats que tinguin dubtes o vulguin orientació sobre l’execució en cada cas de la retallada salarial, rebran puntual suport i assessorament legal per part del COMB. 

La Junta de Govern del COMB
Barcelona, 2 de juliol de 2010