Notícies

El COMB i la Societat Catalana de Medicina del Treball signen un conveni per què el Servei d'Ocupació gestioni el mercat laboral de l'especialitat

El Col·legi de Metges de Barcelona i la Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball han subscrit un Conveni de col·laboració que té per objecte concentrar la gestió del Mercat de Treball (demandes i ofertes de treball) dels metges especialistes en Medicina del Treball en el Servei d'Ocupació del COMB.

En virtut d'aquest Conveni, el Servei d'Ocupació del COMB assumeix la gestió d'ofertes i ordenació de las demandes de treball de l'especialitat de Medicina del Treball.

D'aquesta col·laboració se'n podran beneficiar els metges de l'especialitat que siguin socis de la SCSMT, independentment del Col·legi de Catalunya en què estiguin col·legiats, així com las empreses que hagin de contractar un metge especialista. Una de las mesures adoptades ha estat vincular l'apartat Borsa de Treball de la web de la Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball, a la del Servei d'Ocupació del COMB.

Per a que el metge pugui participar en qualsevol procés de selecció de les diferents ofertes de treball que puguin gestionar-se, cal que s'inscrigui com a demandant de feina a la base de dades del Servei d'Ocupació. Així, al metge li seran comunicades de manera personalitzada les ofertes de treball que s'ajustin a la disponibilitat i objectius professionals que ell mateix haurà assenyalat a l'entrevista ocupacional celebrada prèviament. Aquestes comunicacions poden adreçar-se per correu electrònic, postal o telefònicament.

Les empreses que tinguin una vacant de metge especialista en Medicina del Treball, poden comunicar el perfil del lloc de treball per telèfon, o bé a través del formulari existent a la web del Servei d'Ocupació.