Notícies

Carta del General Medical Council en relació al Brexit i a la situació dels metges europeus que exerceixen al Regne Unit

Amb motiu del Brexit, el General Medical Council (GMC), l’organisme britànic encarregat d’homologar i gestionar les condicions d’exercici de la medicina i el registre de professionals al Regne Unit, ha emès una carta aclaratòria sobre la situació dels metges i metgesses que actualment exerceixen al Regne Unit i que procedeixen dels països de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) i de Suïssa. 

El GMC confirma que les condicions vigents fins ara, incloses les requerides per a nous sol·licitants, no es modificaran durant el període de transició previst fins el 31 de desembre de 2020.