ENTEROVIRUS: Informació d'interès

Els enterovirus són un gènere de virus ARN que circulen àmpliament entre la població i afecten milions de persones en tot el món cada any. Aquest gènere de virus inclou més de 100 serotips diferents que són responsables de quadres diversos, comuns en la població infantil. Majoritàriament produeixen quadres lleus i autolimitats i sovint les infeccions són asimptomàtiques. No obstant, en determinades ocasiones s'han observat quadres neurològics més greus. Les infeccions per enterovirus es transmeten per via fecal-oral i respiratòria.

Agenda

Enterovirus

Protocols d'actuació per a professionals

Actualitat

Els enterovirus no polio inclouen més de 100 serotips diferents i són responsables de quadres diversos, comuns en la població infantil, produint de forma freqüent una malaltia febril inespecífica de caràcter lleu. Altres manifestacions freqüents inclouen: faringitis, estomatitis, exantema, símptomes gastrointestinals i meningitis asèptica. Habitualment, l'evolució d'aquestes infeccions és lleu, autolimitada i sense seqüeles. En ocasions, s'ha observat l'aparició de quadres neurològics més greus.

Les infeccions per enterovirus tenen una distribució mundial i, en el nostre entorn, predominen durant l'estiu i la tardor. Es transmeten fonamentalment per via fecal-oral i respiratòria. Les persones amb infeccions asimptomàtiques també poden excretar el virus.

Què són

Els enterovirus són un gènere de virus ARN que circulen àmpliament entre la població i afecten milions de persones en tot el món cada any. Aquest gènere de virus inclou més de 100 serotips diferents que són responsables de quadres diversos, comuns en la població infantil. Majoritàriament produeixen quadres lleus i autolimitats i sovint les infeccions són asimptomàtiques. Les infeccions per enterovirus es transmeten fonamentalment per via fecal-oral i respiratòria i predominen durant l'estiu i la tardor. Les persones amb infeccions asimptomàtiques també poden excretar el virus.

Símptomes

Aquests virus causen amb freqüència una malaltia febril inespecífica lleu i autolimitada que sovint acaba produint infeccions asimptomàtiques. Els símptomes dels quadres que ocasionen més freqüentment poden incloure febre, secreció nasal, esternuts, tos, erupcions a la pell, butllofes a la boca, malestar general i dolors musculars. També poden causar altres quadres que són: faringitis, símptomes gastrointestinals i meningitis asèptica. En ocasions, s'ha observat l'aparició de quadres neurològics més greus.

Tractament

Les persones amb malaltia lleu causada per enterovirus normalment només necessiten tractament dels símptomes. Generalment, es recuperen completament. No obstant això, algunes malalties causades per enterovirus poden requerir hospitalització i administració del tractament recomanat en cada cas.

Mesures de prevenció i control

És d'especial rellevància el manteniment de mesures higièniques estrictes, amb especial atenció al rentat de mans e higiene dels nens i altres persones infectades i els seus convivents.

En el cas de pacients hospitalitzats, manteniment d'estrictes mesures higièniques per part del personal sanitari i els familiars, restringint les visites i mantenint les precaucions per evitar la transmissió respiratòria i fecal-oral.

 • Rentar freqüentment les mans amb aigua i sabó o solucions alcòholiques, especialment després d'anar al lavabo i canviar bolquers
 • Evitar contacte estret amb persones infectades
 • Evitar la transmissió respiratòria cobrint-se en tossir o esternudar amb un mocador d'un sol ús o la part interna del colze, no amb les mans.
 • Netejar i desinfectar freqüentment les superfícies que puguin haver estat contaminades
 • Romandre a casa durant la malaltia i evitar que els nens malalts assisteixin a l'escola

Quan cal consultar al pediatre

S'ha de considerar realitzar una consulta al pediatre el més aviat possible davant d'aquestes circumstàncies:

 • En menors de 3 mesos, sempre que hi hagi febre.
 • Aparició de taques a la pell, especialment si són de color vermell fosc, i no desapareixen al passar la ma per sobre d'elles (petèquies).
 • Febre va acompanyada de vòmits.
 • Mal de cap persistent.
 • Somnolència (el nen dorm continuament).
 • Irritabilitat i canvis de caràcter.
 • El nen té convulsions.
 • El nen té dificultat respiratòria.
 • Hi ha altres símptomes rellevants: tos, diarrea, dolor muscultar o articular important.
 • La febre dura més de tres dies.

Més informació

Per a més informació, podeu trucar al 061 CatSalut Respon, on us atendran les 24 hores del dia, tots els dies de l'any.

Font: Canal Salut - Generalitat de Catalunya / Dr. Antoni Trilla, cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona

Enllaços als organismes nacionals i internacionals de referència

Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

Generalitat de Catalunya - Canal Salut

Societat Catalana de Pediatria

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Health direct Australia

Font: Dr. Antoni Trilla, cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, Dra. Magda Campins, Cap de servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, i Dra. Anna Vilella, epidemiòloga del Servei de Medicina Preventiva de l'Hospital Clínic de Barcelona

14 de setembre
20 de maig
19 de maig
18 de maig