Vacunació de la COVID-19

Informació autoritats sanitàries

Les vacunes contra la COVID-19 són a dia d’avui, juntament amb les mesures de prevenció, l’eina principal per fer front a la pandèmia. El seu desenvolupament ha estat un repte mundial: més de 250 grups d’investigació i centres de recerca han treballat de manera coordinada, ràpida i rigorosa sota a mirada de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’Agència Europea de Medicaments (EMA).

L’objectiu de les vacunes contra la COVID-19 és reduir la morbimortalitat causada pel virus i aconseguir la immunitat de grup. Amb això, a més de protegir tota la societat envers la COVID-19, també disminuiran les conseqüències sanitàries, com els ingressos hospitalaris i la pressió assistencial en general.

Les autoritats sanitàries han establert una estratègia de vacunació per fases, tot prioritzant grups de risc i personal sanitari i esencial. En aquest espai trobareu tota la informació relacionada amb les vacunes contra la COVID-19 i el procés de vacunació.

Dosis addicional de la vacuna contra la COVID-19

COVID-19
Departament Salut Departament Salut
Vacuna COVID-19 - Canal Salut (gencat.cat)
Professionals (Vacuna COVID-19) - Canal Salut (gencat.cat)
Ministerio Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Profesionales - Estrategia de vacunación COVID-19 en España (mscbs.gob.es)
AEMPS AEMPS
Vacunas contra la COVID 19 - Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (aemps.gob.es)
Recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de eventos trombóticos tras la vacunación frente a la COVID-19
EMA (Agència Europea Medicament) EMA (Agència Europea del Medicament)
COVID-19 vaccines: development, evaluation, approval and monitoring - European Medicines Agency (europa.eu)
Comissió Europea Comissió Europea
Vacunas seguras contra la COVID-19 para los europeos - Comisión Europea (europa.eu)
Agència salut Pública Barcelona Agència de Salut Pública de Barcelona
Vacuna contra la COVID-19, preguntes i respostes - ASPB - Agència de Salut Pública de Barcelona
ISGLobal ISGlobal
Preguntes freqüents sobre la vacuna de la COVID-19 - ISGLOBAL
Grup Col·laboratiu Multidisciplinari per al Seguiment Científic de la COVID-19 (GCMSC-COVID-19)

Altres informacions i documents d'interès: