Promoció de la Salut

Coneix les campanyes de comunicació, divulgació i promoció de la salut endegades pel Col·legi