Agenda

Sessió formativa: 'Fiscalitat de les diferents modalitats de finançament de les fundacions'

Dirigit a persones i entitats interessades en conèixer les alternatives fiscals que tenen les Entitats sense Finalitat Lucrativa, principalment les Fundacions, per obtenir finançament per a les seves activitats, mitjançant els beneficis fiscals de la Llei del mecenatge i l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 

En concret, els temes que s’abordaran són:

• Els incentius fiscals al mecenatge (Llei 49/2002):

Donacions, donatius i aportacions
Crowdfunding
Activitats prioritàries de mecenatge
Convenis de col·laboració empresarial

• Subvencions i transferències de les entitats públiques

• Ingressos patrimonials:

Ingressos per arrendaments
Deure de reinversió 

• Ingressos d’explotacions econòmiques:

Explotacions econòmiques exemptes
Estructures per a l’esponsorització d’activitats d’I+D+i mitjançant una AIE

• Optimització de l’IVA com a font de finançament de les fundacions

Joan-Anton Abad Ribalta, director del departament de Societats Auditing-Mediconsulting. Economista-auditor. Professor associat de la Universitat de Barcelona. Membre del grup d’estudi de les Entitats sense Finalitat Lucrativa de la delegació catalana de l’Asociación Española de Asesores Fiscales. Membre del grup d’Entitats sense Finalitat Lucrativa del Col·legi d’Auditors de Catalunya. 

Inscripció

  • Data i hora:

    12 de juny 2024 a les 19:00h

  • Lloc:Sala Vilana del CoMB
    Passeig de la Bonanova, 47
    Barcelona
  • Organitzador:Mediconsulting i Auditing