Premis

Guardonat Edició 2019

MARCELINO BÀGUENA  MARTÍNEZ

Unitat de cures intensives de neurotraumatologia - Hospital Vall Hebron Equip assistencial

Edició 2019