Premis

Guardonat Edició 2019

Maria del Camino Verduras Rubio

Maria del Camino Verduras Rubio

Llicenciada en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona
Especialista en Medicina Familiar i Comunitària
Lloc de treball EAP Viladecans 2 (Maria Bernades)

Edició 2019