Premis

Guardonat Edició 2019

Carme Roca Saumell

Carme Roca Saumell

Llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona
Especialista en Medicina Familiar i Comunitària
Lloc de treball EAP del Clot, Barcelona

Edició 2019