Premis

Guardonat Edició 2011

Josep Manuel Picas i Vidal

Josep Manuel Picas Vidal

Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona
Especialista en Medicina interna
Lloc de treball: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Edició 2011

PER LA SEVA DEDICACIÓ PIONERA A LA INFORMATITZACIÓ DE PROCESOS MÈDICS