Premis

Guardonat Edició 2011

Josep Mª Grinyó Boira

Josep M. Grinyó Boira

Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona
Especialista en Nefrologia
Lloc de treball: Hospital Universitari de Bellvitge

Edició 2011

INVESTIGADOR DESTACAT EN EL CAMP DE LES MALALTIES RENALS I DEL TRANSPLANTAMENT RENAL