Premis

Guardonat Edició 2011

Josep Anton Capdevila Morell

Josep A. Capdevila Morell

Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona
Especialista en Medicina Interna
Lloc de treball: Servei de Medicina Interna. Hospital de Mataró.
Professor associat al Departament de Medicina de la UAB.

Edició 2011

PER LA SEVA DEDICACIÓ A LA DOCÈNCIA DE
PREGRAU ESPECIALITZADA