Premis

Guardonat Edició 2011

Jordi Garriga

Jordi Garriga Viayna

Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona.
Especialista en Cirurgia General i Digestiva.
Lloc de treball: Hospital de Sant Pau.

Edició 2011

CIRURGIÀ DE METGES