Premis

Guardonat Edició 2011

Joan Cordoba Cardona

Joan Córdoba Cardona

Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona
Especialista en Medicina Interna
Lloc de treball: Hospital Vall Hebron. Servei Medicina Interna-Hepatologia

Edició 2011

PER LA SEVA RECERCA EN EL CAMP DE L’ENCEFALOPATIA HEPÀTICA