Premis

Guardonat Edició 2011

Joan Carles Rovira Pascual

Joan C. Rovira Pascual

Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona.
Especialista en Geriatria.
Lloc de treball: Consorci Hospitalari de Vic (Hospital Sant Jaume Manlleu).

Edició 2011

PER LA SEVA CONTRIBUCIÓ A FER POSSIBLE UN MODEL INTEGRAL SOCIOSANITARI A TOT EL PAÍS.