Premis

Guardonat Edició 2011

Humbert Salvadó

Humbert Salvadó Llauradó

Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona
Especialista en Medicina Interna i Medicina Familiar i Comunitària.
Lloc de treball: Jubilat. Ha treballat els darrers anys al CAP Alt Penedés.

Edició 2011

Per tota una vida dedicada als seus pacients i a la seva professió