Premis

Guardonat Edició 2011

Francesc B. Ferrer Ruscalleda

Francesc de B. Ferrer Ruscalleda

Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona
Especialista en Medicina interna
Lloc de treball: Consorci Sanitari

Edició 2011

PER LA SEVA DEDICACIÓ ALS COMPANYS A TRAVÉS
DEL COMB