Premis

Guardonat Edició 2011

Enric Esplugas

Enric Esplugas Oliveras

Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona.
Especialista en Cardiologia.
Lloc de treball: Hospital Universitari de Bellvitge.

Edició 2011

PIONER DE LA HEMODINÀMICA CARDÍACA