Premis

Guardonat Edició 2011

Helena Camell i Ilari

Elena Camell Ilari

Llicenciada en Medicina per la Facultat de Medicina de Barcelona.
Especialista en Medicina Interna.
Lloc de treball: Hospital Sant Camil – Consorci Sanitari del Garraf.

Edició 2011

PER LA SEVA AJUDA A DIGNIFICAR ELS MOMENTS FINALS DE LA VIDA