Premis

Guardonat Edició 2011

Eduardo Tizzano Ferrari

Eduardo F. Tizzano Ferrari

Llicenciat en Medicina per la Universitat de La Plata
Especialista en Pediatría y Genética
Lloc de treball: Servei de Genètica Hospital de Sant Pau

Edició 2011

PER LA SEVA CONTRIBUCIÓ AL CONEIXEMENT DE LA GENÈTICA DE LES MALALTIES NEUROMUSCULARS DE LA INFANTESA, PARTICULARMENT LA ATROFIA MUSCULAR ESPINAL