Premis

Guardonat Edició 2011

Edelmira Domènech i Llaberia 

Edelmira Domènech Llaberia

Llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona
Especialista en Psiquiatria
Lloc de treball: Universitat Autònoma de Barcelona. Dept. Psicologia Clínica i de la Salut

Edició 2011

PER LA LLARGA DEDICACIÓ A LA HISTÒRIA DE LA MEDICINA I PSIQUIATRIA CATALANA