Premis

Guardonat Edició 2011

Ciutat Badia

Ciutat Badia Equip d’Atenció Primària

Coordinadora: Dra. Montserrat Teixidó Colet

Edició 2011