Premis

Guardonat Edició 2011

María del Carmen Cabezas Peña

Carme Cabezas Peña

Llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona.
Especialista en Medicina Familiar i Comunitària i Medicina Preventiva i Salud Pública.
Lloc de treball: Subdirectora General  de Promoció de la Salut de la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Edició 2011

Pel seu compromís amb la promoció de la salut i afrontar
la resolució dels problemes de salut tendint ponts efectius
entre l‘AP, els serveis de salut pública i de salut comunitària i l'acció intersectorial.