Premis

Guardonat Edició 2011

Albert Bové Boada

Albert Bové Boada

llicenciat i doctorat en medicina per la Universitat de Barcelona
Especialista en Prof. Semiología General. Propedéutica Clínica
Lloc de treball: Departament de Medicina. Facultat de Medicina (UB)

Edició 2011

PER LA SEVA DEDICACIÓ A L’ENSENYAMENT CLÍNIC
DE LA SEMIOLOGIA