Català: millora la comunicació amb el pacient

Parelles Lingüístiques – Formulari Voluntari / Formador

Objectiu

Ajudar a l’aprenent a conèixer el català i el vocabulari mèdic per poder comunicar-se amb els seus pacients en la seva llengua materna. Donar orientació en relació a qüestions del funcionament del sistema sanitari català, facilitant així la seva integració. Posar-lo amb contacte amb els valors culturals de la societat catalana.

DADES PERSONALS

*Aquesta dada s’utilitzarà pe posar-lo en contacte amb el formador

PREFERÈNCIES

Horaris disponibles:

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

Matí
fins a les 13h

Migdia
de 13h a 16h

Tarda
de 16 a 19h

Vespre
a partir de les 19h


Horaris disponibles:

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

Matí
fins a les 13h

Migdia
de 13h a 16h

Tarda
de 16 a 19h

Vespre
a partir de les 19h