Català: millora la comunicació amb el pacient

Parelles Lingüístiques – Formulari per a nous col·legiats

Objectiu

Conèixer el català i el vocabulari mèdic per poder facilitar la comprensió de documentació de l’historial mèdic, i la comunicació amb els pacients en llur llengua materna.
Tenir un contacte i orientació en relació a qüestions del funcionament del sistema sanitari català, facilitant així la seva integració.
Conèixer els valors culturals de la societat catalana.

DADES PERSONALS

*Aquesta dada s’utilitzarà pe posar-lo en contacte amb el formador

Grau de coneixement del català

PREFERÈNCIES

Horaris disponibles:

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

Matí
fins a les 13h

Migdia
de 13h a 16h

Tarda
de 16 a 19h

Vespre
a partir de les 19h


Horaris disponibles:

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

Matí
fins a les 13h

Migdia
de 13h a 16h

Tarda
de 16 a 19h

Vespre
a partir de les 19h