Premis

Guardonat Edició 2023

Montserrat  Verdú Arnal

EAP Poble Nou Equip Assistencial

Responsable: Dra. Montserrat Verdú

Edició 2023