Premios

Guardonat Edició 2023

Francesc Xavier  Clos Busquets

Francesc Xavier Clos Busquets

Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona
Especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Mútua Asepeyo i Bayés Clínica

Edició 2023