Premios

Guardonat Edició 2023

Asuncion Torrents

Asunción Torrents Fernández

Llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona
Especialista en Cardiologia
Hospital Universitari Vall d’Hebron. Actualment jubilada

Edició 2023