Premios

Guardonat Edició 2012

Xavier Montalban

Xavier Montalbán

Llicenciat en medicina per la Universitat de Universitat Autònoma de Barcelona
Especialista en Neurologia
Lloc de treball: Hospital Universitari Vall d'Hebron

Edició 2012