Premios

Guardonat Edició 2012

Xavier Bonfill Cosp

Xavier Bonfill Cosp

Llicenciat en medicina per la Universitat de Autònoma de Barcelona (1980). Doctor per la UAB (1993.
Especialista en Oncologia Mèdica (1985).
Medicina Preventiva i Salut Pública (2006).
Lloc de treball: Servei d'Epidemiologia Clínica i Salut Pública- Cente Cochrane Iberoamericà.
Hospital de Sant Pau.

Edició 2012